Med avstamp i den av Anders K Eriksson skrivna boken PEAK Innovation, bedriver vi vår verksamhet för att skapa vinnare i både backen och i livet. 10000 timmars handledd övning gör en mästare.

Våra ledord hjälper oss att hålla kursen mot slutmålet: Fler svenska alpina världsmästare.

Våra tränare är erfarna och erkänt duktiga med en mix av gammal och ung, raceåkare som skidlärare. Akademiker som praktiker. Vi har ett starkt team som kan ta hand om de flesta i och runt en skidbacke.

Vi försöker att vara evidensbaserade i våra beslut. Vi tror att forskningen runt utveckling före resultat stämmer. Vi tycker oss märka att trygga ungdomar har en större inlärningsförmåga än otrygga. Om man är genuint intresserad av sitt idrottande verkar det som om man lär sig mer än om man inte är det. När åkarna håller på med något som de tror är bra tenderar resultatet bli bättre än om de håller på med något som de tror är dåligt. Om man gör rätt saker fler gånger ser det ut som om att färdigheten ökar med tiden.

10kAlpine har några stora samarbetspartners vilka möjliggör vår ambition. Vår svenska bas ligger i Funäsdalen där vi bygger för framtiden och där vi tillsammans med våra åkare skapar en trivsam och utvecklande miljö med stor variation i både backar och svårighetsgrad.

Andreas och Christer skakar hand.

För närvarande har vi tre fasta grupper igång.

U14-16 och FIS gruppperna samlade till stor del under v.44

U14

Med ambitionen att utveckla åkarnas sociala, fysiska och tekniska kvaliteter leder vi barnen med fast och klar hand genom några av deras viktigaste år sett ur ett motoriskt och socialt perspektiv. Att skapa välbalanserade och rörelsebegåvade skidåkare med ett brett register och ett god allmän fysisk status, är huvudfokus i den yngsta gruppen. Stort inslag av friåkning med stor variation under träningsdagarna. Väldigt liten prioritering av specialiserade rörelsemönster präglar planen. Vi kör två fystester och lägger därefter upp individuella träningsplaner efter dem. En önskan är att barnen försöker behålla andra intressen och idrotter under framförallt sommarhalvåret.

Vi tillhandahåller 55 dagar skidåkning, två fystester samt barmarksläger i anslutning till dessa.

15 åkare tas in i gruppen och företräde ges till tidigare kunder.

Pris: 30000 kr/säsong. Inkluderar all träning upp till 55 planerade dagar.

U16

U16

Här kommer vi jobba i något mer strukturerad form för att dana en funktionell teknik. Med fokus på rutiner, beteende och goda vanor både i och utanför pisten, ser vi ungdomar med stort ägarskap till sin utveckling. En god idrottslig utvecklingsmiljö får vi genom bra dialog med närmiljö. Åkarna i gruppen som söker idrottsgymnasium kör vi tillfällen med den äldre FIS gruppen för att få en inblick och en mjukare övergång in i junioråldern. Med bra förberedelser inför eventuell fortsatt satsning slipper åkarna den tröskel som lätt uppstår annars.

60 dagars skidåkning, två fystester och läger i anslutning till dessa. Personligt utformade träningsprogram och uppföljning via webbaserad träningsdagbok.

15 åkare tas in i gruppen och företräde ges till tidigare kunder.

Pris: 35000 kr. Inkluderar all träning upp till 60 planerade dagar.

FIS grupp

Ett kompromisslöst alternativ till skidgymnasium. Träningen bedrivs där den är bäst för stunden. Studierna genomförs via Hermods

Distansgymnasium och intagningen sker enligt tre kriterier (utan inbördes ordning):

Skidåkning och fysik. Vi premierar en bred och holistisk kapacitet där åkarna kan åka fort i alla banor, fint och effektivt utanför röda och blå portar, springa fort, hoppa långt och röra sig atletiskt.

Skolbetyg och allmänna omdömen om ungdomens möjlighet att klara av distansstudier.

Då vi spenderar en massa tid tillsammans och representerar 10kAlpine utåt bygger vi mycket av vår vardag på att vi har en fin och trygg miljö i gruppen. Här väger vi in uppförande, närmiljö, intresse och allmän social kompetens.

 Vi tar in 6-8 elever/ år.

Ansökan till U14-16 grupper görs innan 31 mars via formulär.

Besked om ni kommer in meddelas innan 20 april.

Då intresset är stort för öppna läger jobbar vi för fullt för en lösning även där.

Var håller vi hus?

Vår huvudpartner är Funäsdalens Berg och hotell där i stort sett all planerad träning äger rum under vintersäsongen. Under försommaren och eventuellt även augusti kommer vi ligga på Fonna Sommerskisenter i Jondal. Höstarna spenderar vi i Pitztal- Kaunertal.

Hemmaplan

Våra tränare:

Markus Tollsten, 28 år

Jörgen Nordlund, 48 år

Björn Lison Almkvist, 51 år

Fredrik Litzén, 51 år

Samt ytterligare en person vi inte signerat än.