Om du är intresserad av att träna och tävla med oss har vi nedan lite information för dig.

Ebba och Tindra har hjälp av varandra.

Vi är inte knutna till Svenska skidförbundets uttagningsprocedur. Detta då vi inte i egentlig mening är ett skidgymnasium. Vi är ett ALTERNATIV till skidgymnasium vilket konkret innebär att skidåkning inte är ett skolämne för oss. Våra åkare använder sig av en distansutbildning för att lösa sina studier och får därigenom möjlighet att bedriva idrotten där det passar bäst för stunden. Målet är högt ställt: ATT SKAPA FRAMTIDA VÄRLDSMÄSTARE FRÅN SVERIGE. För att lyckas med detta krävs givetvis en väldigt klar linje med delmål längs vägen bland annat.

Vår filosofi är till stor del tagen från boken PEAK, K Anders Ericsson, 2015, där ordet handledd övning eller GUIDED PRACTICE sammanfattar målbilden av vår tränings och studiemiljö.

En mix av deliberate practice och deliberate play (sampling), ligger till grund för de färdigheter vi önskar kunna lämna vidare våra adepter med efter 10000 handledda timmar. För närvarande har vi bara kontroll på runt 7000h* men hela projektet 10kAlpine är under utbyggnad åt båda håll, både yngre och äldre, så målet är att kunna ha hela stegen klar då våra äldsta atleter närmar sig gymnasiestudenten.

*= Under förutsättning att åkaren är med från U14 till tredje året i FIS gruppen.

Markus och Isak analyserar dagens åkning.

Antagningskriterier:

Vi har tagit fotfäste i tre subjektiva kriterier. Vi kan göra det då vi inte tar in ungdomar vi inte känner till eller sett förr. Vår verksamhet bygger på långsiktighet och inte någon snabb genväg och för att skapa en sådan miljö krävs att alla inblandade är införstådda med och accepterar att det är så vi jobbar. Kriterierna är plockade ur Burke Mountain Academys utmärkta verksamhet:

Ellie Nordberg, rätt virke.

Hur många tar vi in per år?

Vi fyller en buss med en tränare samt sju elever per år. Kvotering existerar inte men vi strävar självklart efter en neutral könsfördelning med så nära 50/50 som möjligt.

Jörgen Nordlund, ring eller maila honom.

Men hur söker man då?

Är ni intresserade så hör ni av er till Jörgen Nordlund på epost eller telefon .Om ni har en liten presentation av er själva, gärna utifrån de tre uttagningskriterierna, att bifoga, vore det en fördel för er. Om ni inte ingår i våra ungdomsprogram vill vi se er med oss någon gång under vintern så vi får lära känna varandra. Referenser till tränare eller någon annan trevlig person är också välkomna. Vi kommer vara klara med våra uttagningar runt trettonhelgen 2020 vilket gör att ni kommer veta om ni kommit in INNAN skidförbundets uttagningar är klara. Ni behöver INTE ge besked till oss innan ni fått svar från SSF men då har ni i alla fall något att ta beslut ifrån. Vi ser fram emot att stifta bekantskap mer er och se om vi får till en bra kemi.

Välkomna! Jörgen, Markus och hela 10kAlpine

Epost: jorgen@10kalpine.com

Telefon Jörgen: 070-6330193